Planteoversikter

Oversikt over bilder og omtaler av PLANTEARVENs planter.

  1. PLANTEARVENs Flora på nett, som forteller om en del historiske stauder med bilder, historie og egenskaper. Les mer
  2. PLANTEARVENs stauder som omtaler historiske prydplanter som produseres og selges under varemerket PLANTEARVEN®. Her er også oppgitt hvor planten produseres. Les mer
  3. Omtale av stueplanter som har gått ut av bruk. En sortssamling er bevart ved Arboret og botanisk hage på Milde utenfor Bergen. På denne siden finnes informasjon om plantene som er bevart og om planter vi etterlyser. Les mer

I tillegg finner du planteomtaler på Genressurssenterets nettsider via følgende lenker:

  1. Database og omtaler av fruktsorter som er bevart i sortssamlinger på www.skogoglandskap.no/seksjoner/sortsdatabase
  2. Omtale av 52 kulturminneplanter skrevet av inviterte gjesteskribenter i Kulturminneåret 2009 www.skogoglandskap.no/temaer/ukasplante
  3. Omtaler av spiselige løktyper som kan dyrkes i Norge skrevet av Stephen Barstow www.skogoglandskap.no/temaer/loek