Velkommen til PLANTEARVEN

Her finner du informasjon om vårt store mangfold av nytteplanter, planters historie og egenskaper samt hvor de kan skaffes. PLANTEARVEN er Genressurssenterets samlebetegnelse for plantegenetiske ressurser i Norge.

Den syrlige og gode eplesorten Filippa, som mange har vokst opp med, er også gått ut av bruk og er blitt en PLANTEARVEN-sort. Foto: Åsmund Asdal

Via menyene til venstre finner du informasjon om:

 • Tilgjengelige PLANTEARVEN-planter
 • Bevarte sorter og genotyper av nytteplanter i jord- og hagebruk
 • Hvordan sortene kan skaffes
 • Bruk av varemerket PLANTEARVEN®
 • Flora på nett, med informasjon om historiske stauder
 • PLANTEARVEN-prisen
 • Hvor du kan få faglig hjelp til restaurering av gamle hager
Har du kjøpt en PLANTEARVEN®-plante og ønsker å vite mer om den? Les om Stauder i salg under PLANTEARVEN®-planter i menyen til venstre.
Norsk genressurssenter arbeider for bevaring og bruk av vårt mangfold av nytteplanter, både i naturen og dyrket i jordbruk, hager og grøntanlegg. Nyheter og informasjon om senterets virksomhet finnes på nettstedet www.genressurser.no. Mer informasjon om plantene og aktiviteter relatert til dem finnes på et eget område for planter.

Hva er PLANTEARVEN?

PLANTEARVEN-konseptet forvaltes av Norsk genressurssenter og omfatter planter som ble brukt tidligere, men som ikke lenger er i vanlig bruk. Det kan være gamle sorter av grønnsaker, poteter og frukt eller en rose, en pinselilje eller en staude som fantes i oldemors hage, men som nå ikke brukes lenger. Frø og poteter finnes lagret hos NordGen, (tidligere Nordisk Genbank), mens levende planter av frukt, bær, noen grønnsaker og prydplanter finnes i nasjonale plantesamlinger.

Nytteplanter som dette er omfattet av PLANTEARVEN:

 1. Sorter fra planteforedling for norske forhold, både gamle landsorter oppstått ved utvalg hos bønder og sorter fra profesjonell planteforedling
 2. Varianter av nytteplantene som har oppstått ved at enkeltpersoner har oppdaget, oppformert og tatt vare på tilfeldige krysninger eller mutasjoner.
 3. Innførte planter som gjennom lang tid har tilpasset seg norske forhold slik at de er unike og verdifulle for Norge.
 4. Nyttevekster med opprinnelsesområde i Norge, f.eks. viltvoksende gras, bær, krydderurter og medisinplanter.
PLANTEARVEN er etablert for å synliggjøre mangfold og variasjon i kultur- og nytteplanter med tanke på allmen bevisstgjøring og informasjon, økt interesse og bruk, samt at plantematerialet skal kunne bli benyttet i næringsutvikling. For sistnevnte formål er PLANTEARVEN® også opprettet som et beskyttet varemerke for omsetning av planter som tilhører PLANTEARVEN.
PLANTEARVEN er en del av Programmet for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser for mat og landbruk. Mer informasjon om dette på websidene til Norsk genressurssenter.

banner2

Aktuelle PLANTEARVEN saker:

PLANTEARVEN-prisen 2012
PLANTEARVEN-prisen for 2012 ble tildelt Stephen Barstow fra Malvik i Sør-Trøndelag. Overrekkelsen fant sted på konferansen Genetic resources – a treasure trove for the future? på Kringler gård 22. november.
Les mer om prisen og prisvinnerne. Frist for nominasjoner til prisen er 15. mai.
Etterlysninger:
Genressurssenteret ønsker opplysninger om gamle sorter eller typer av kulturplanter som ikke allerede er bevart. Les mer om våre etterlysninger av gamle plantesorter på Genressurssenterets nettsider.
Ønsker du deg et PLANTEARVEN frukttre?
Vi har etablert samarbeid med noen planteskoler og podemestre som kan skaffe deg et nytt tre av din gamle fruktsort eller pode opp et tre av gamle sorter som finnes i våre klonsamlinger. Les mer her.
Brosjyre om PLANTEARVENs stauder
Vår brosjyre om PLANTEARVENs stauder kan du laste ned i en pdf-fil her, eller du kan via en e-post be om å få den tilsendt. Brosjyren informerer blant annet om stauder som nå produseres under varemerket PLANTEARVEN. Vi sender gjerne en bunke brosjyrer til dem som vil hjelpe til med å dele dem ut.